Introductie van nieuwe algemene voorwaarden

Hierbij delen wij u mee dat  de tot dusver geldende algemene voorwaarden van
B5 Beveiligingstechniek VOF zijn geactualiseerd en gemoderniseerd.
Waar in het verleden gebruik werd gemaakt van drie separate documenten,
zijn alle voorwaarden nu samengevoegd in één document.
Bijgaand treft u een link naar de nieuwe algemene voorwaarden aan.
Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle lopende
opdrachten, contracten en overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op, of te downloaden via onze website.
https://b5beveiliging.nl/wp-content/uploads/2016/03/AV-B5-Beveiligingstechniek-DEF-16-03-07.pdf

Deze voorwaarden zullen van toepassing zijn op (door)lopende opdrachten,
contracten en overeenkomsten, zonder dat daarvoor vereist is dat elke keer
de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt vastgelegd.

De bijgesloten nieuwe voorwaarden zijn, ter vervanging van alle oude voorwaarden,

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan zullen wij die graag beantwoorden.

Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd.